2017.aasta LEADER taotlusvoorud

Veebruaris ja märtsis avanevad LEADER taotlusvoorud

Kuna 2016.aasta taotlusvoorudes (iseäranis pehmete projektide osas) eriti palju taotlejaid ei olnud, soovime kõiki julgustada mõtlema teemadele-tegemistele, millele võiks toetust küsida ja alustada oma asjaajamisega võimalikult varakult.

Selgunud on LEADER infopäevade toimumisajad: 

12. detsembril kell 17 – Kadrina raamatukogus

14. detsembril kell 17 – Kuusalu rahvamajas

16. detsembril kell 17 – Palmse külastuskeskuses

19. detsembril kell 18 – Loksa kultuurikeskuses

20. detsembril kell 17 – Tapal arenduskojas

 Ja veelkord oluline info taotlejatele: Veebruaris ja märtsis avanevad LEADER taotlusvoorud. Kuna 2016.aasta taotlusvoorudes (iseäranis pehmete projektide osas) eriti palju taotlejaid ei olnud, soovime kõiki julgustada mõtlema teemadele-tegemistele, millele võiks toetust küsida ja alustada oma asjaajamisega võimalikult varakult.

 Miks kindlasti vajalik alustada juba praegu?  Ehitamise/renoveerimise/rekonstrueerimise jmt puhul on vajalik koos taotlusega esitada ehitusluba, ehitusteatis või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek, mida eelmisel perioodil taotluse juurde ei nõutud – see võis olla esitatud hiljem. Teisisõnu – kui teil on soov midagi ehitada, võtke võimalikult kiiresti ühendust vallavalitsuse ehitus-ja keskkonnatalitusega, et teada saada, milliseid dokumente/kooskõlastusi teil ehitusloa taotlemiseks ja saamiseks vaja läheb – info ja kontaktid: http://www.vihula.ee/ehitus-ja-planeerimine

Ülioluline info muudatustest võrreldes eelneva perioodiga:

1.     Kõik taotlejad peavad esitama oma taotluse läbi e-Pria keskkonna. Selleks, et te saaksite seda teha, peate end eelnevalt registreerima PRIA kliendiks või kliendi volitatud esindajaks. PRIA kliendiks on võimalik registreeruda e-PRIAsse sisenemisel.
Esmakordsel e-PRIAsse sisenemisel tuleb sõlmida portaali kasutamise leping. e-PRIA portaali kasutajaks saamiseks sisenege e-PRIAsse (siseneda saate läbi PRIA kodulehekülje või sisestades veebilehitseja aknasse aadressi https://epria.pria.ee/epria/). Portaali sisenemisel on vajalik enda isik tuvastada kasutades ID-kaarti või siseneda pangaparoolidega läbi riigiportaali (vt eesti.ee nupp).  NB! PRIA kliendiks saab registreeruda ainult tööpäevadel, st nädalavahetustel lepingut sõlmida ei ole võimalik.

2.     MTÜ Arenduskoda näeb teie esitatud taotlusi alles järgneval päeval peale taotlusvooru lõppu läbi e-PRIA keskkonna. Sellest  tulenevalt ei ole vallavalitsusel ega Arenduskojal teid võimalik aidata ja soovitusi anda projekti koostamise vältel, kui te endast ja oma taotlusest ise teada ei anna. Sellise olukorra vältimiseks soovitame tungivalt ühendust võtta vallavalitsusega või Arenduskoja projektide nõustajaga (kontaktid allpool) võimalikult varakult, ehk juba taotluse koostamise alguses.

3.     Nn pehmete projektide osas (meetmed 2.2., 3.2) viiakse toetatavad tegevused ellu läbi ühisprojektide ja koostöös partneriga ning vajalik on koos taotlusega esitada 2–4-aastane tegevuskava (vastavalt PRIA poolt koostatud vormile) ja ühisprojekti korral partnerite vaheline koostööleping. Partneriks võib olla ka kohalik omavalitsus, kes üldjuhul on toetanud MTÜ-sid omaosaluse rahastamisel.

 2017.aasta taotlusvoorud on planeeritud märtsi-ja veebruarikuusse, mis positiivse vastuse korral annab võimaluse tegevusi (nt erinevad sündmused) ellu viia juba suvel. Loodame, et ka nn pehmetest meetmetest taotlejaid on seekord tänu taotlusvooru varasemale algusele rohkem.

TAOTLUSVOORUD 2017:


Meede

Taotluste vastuvõtt

Meetme eelarve

Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus  

6.-15. märts 2017

170 000 eurot

Meede 1.2 Mikro-ja väikeettevõtete arendamine

6.-15. märts 2017

330 000 eurot

Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus

6.-15. veebruar 2017

274 000 eurot

Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond (nn pehmed projektid)

6.-15. veebruar 2017

110 000 eurot

Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus

6.-15. veebruar 2017

131 000 eurot

Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine (nn pehmed projektid)

6.-15. veebruar 2017

  67 000 eurot

 MTÜ ARENDUSKODA poolt oluline info:

 Taotlejaid nõustab projektide konsultant-spetsialist Tiina Vilu (telefon: +372 515 5249. e-mail: tiina@arenduskoda.ee)

Nõustamine on rangelt soovitatav! 2016. a esitatud taotluste tase oli väga erinev nõustamisel käinud ja mittekäinud taotlejatel.

 Leader meetmelehed kättesaadavad siin: http://www.arenduskoda.ee/en/leader/meetmelehed - meetmelehel kirjas kogu konkreetset meedet puudutav info ja nõutud lisad.

Taotluse koostamisel soovitan kindlasti appi võtta meetmete hindamiskriteeriumid: http://www.arenduskoda.ee/en/leader/toeoekorrad MTÜ Arenduskoda LEADER projektitoetuste hindamismetoodika ja kriteeriumid

Taotlusvormid, hinnapakkumuste tabelid, kommenteeritud nõutud lisad (projektikirjeldus, äriplaani vorm ettevõtjatele jm) leiate siit: http://www.arenduskoda.ee/en/leader/vormid

  


Eelmine
Seltsimaja remontisaatmise pidu
Järgmine
24.detsembril kell 15.00 Ilumäe kirikus

Lisa kommentaar

Email again: