Palmse, Võsupere ja Muike ühise külavanema valimine

Enne veel, kui 25.jaanuaril Võhmal teatrit saab, valib Võsupere, Palmse ja Muike rahvas uue ühise külavanema.
Valimised toimuvad laupäeval, 25.jaanuaril 2020 kell 14.00 Palmses Lahemaa külastuskeskuses. Päevakorras lisaks külavanema valimisele muud küsimused. 

Rahvastikuregistri andmetel  on 01.01.2020 seisuga 
Palmse külas 61 elanikku, neist 51 vanemad kui 18 aastat;
Võsupere külas 122 elanikku, neist 100 vanemad kui 18-aastased
Muike külas 28 elanikku, kelledest 23 on vanemad, kui 18.

Külavanemat saab valida vähemalt 16-aastane küla alaline elanik.  
Külavanema valimise korraga saab lähemalt tutvuda siin:  https://www.riigiteataja.ee/akt/429052019008?leiaKehtiv

Ja ära siis unusta - pärast uue külavanema ametisse pühitsemist Võhmale teatrisse!
Eelmine
25.jaanuaril saab Võhmal teatrit!
Järgmine
13.veebruaril Kinoõhtu Võhmal: Talve

Lisa kommentaar

Email again: