Rahvaküsitlus Vihula vallas

Seoses Vabariigi Valitsuse ettepanekuga Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla ühinemiseks üheks omavalitsusüksuseks korraldatakse rahvaküsitlus Vihula vallas 21. ja 23.aprillil 2017  kell 10 – 18 järgmistes küsitluspunktides:

·     Karepa külas raamatukogus;

·     Vihula külas lasteaias;

·     Võsu alevikus rannaklubis;

·     Võsupere külas külakeskuses;

·     Käsmu külas rahvamajas.

 Elektrooniliselt korraldatakse küsitlus veebikeskkonnas VOLIS, kuhu saab siseneda Vihula valla veebilehe www.vihula.ee kaudu, 21.aprillil 2017 alates kell 08.00 kuni kell 20.00.

 Küsitluslehele on kantud küsimus:

 „Kas olete nõus Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla ühinemisega üheks omavalitsusüksuseks?“. Vastusevariandid on „JAH“/„EI“.  Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikul, kelle Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukohaks on Vihula vald.Küsitluses osalemiseks palume kindlasti kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks peab isik esitama taotluse hiljemalt 23. aprilliks 2017 kella 14.00 aadressil Mere tn 6 Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Virumaa, 45501 või e-posti aadressil vald@vihula.ee .


Eelmine
11.jaanuaril 2017 algasid Võhma rahvamajas väikese saali renoveerimistööd
Järgmine
TEEME ÄRA, 6.mail kell 10.00 rahvamaja juures

Lisa kommentaar

Email again: