(M)aja lugu...

Kõik sai alguse 1907.aastal, ehk siis, kui sõlmiti kontraht (vt fotosid all) ühe maatüki kasutamise kohta Võhma külas, kuhu edaspidi seltsimaja pidi saama.

Tegemist oli Palmse Tuletõrjujate Seltsi maja ehitamisega - see selts oli vanim tuletõrjeühing tollases Kadrina kihelkonnas.

Valmis sai hoone ehitamise eelarve (vt fotod), järgnesid maja plaan (vt fotod)ja muud ettevalmistused. Paas ehituseks saadi rahvamaja tagant, muu muretseti pidude korraldamisest saadud rahaga. Kolme aastaga valmiski uus umbes 200 kohalise saaliga ja kõrvalruumidega ehitis.

Hoone pidulik avamine oli pühapäeval, 17.oktoobril 1910 (avamise kuulutus fotol).

Sel päeval toimus siis "Walitsuse lubaga Palmse Priitahtliku Tulekustutajate Seltsi uues majas nimetatud seltsi heaks

I, SELTSI MAJA ÕNNISTAMINE, kell 2 päeval,

II, SUUR PIDU-ÕHTU KONTSERT
eeskavas Loksa meestekoor, Palmse meestekoor ning Palmse ja Loksa ühendatud meestekoor
Ilulugemised tsensuri poolt lubatud raamatutest
suur viievaatuseline kurbmäng rahva elust "Ärakadunud poeg"
Tantsud ja ringmängud, nalja post, konfetti, serpentin
Vaheaegadel ja tantsuks mängib Joaveski pasuna koor
Pidu hakatus kell 7 õhtul"

Eraldi oli märgitud, et "pidul on ilma joovastavate jookideta einelaud!"