11.jaanuaril 2017 algasid rahvamaja väikese saali renoveerimistööd.
Kogu ettevõtmine läheb maksma 77097 eurot, rahastajaks LEADER programm (46 258,20 eur), seltsi omapanus 7700 eurot ei ole ka mitte väike, ülejäänud osas loodame Vihula valla toetusele!  Ehitab Restaure OÜ (Valmar Järg, tel 5089202), omanikujärelevalvet teostab Heto Consult OÜ (Toomas Tutt, tel 5055218), Vihula valla kontakt Ivar Lilleberg, tel 56217200, seltsi esindaja Anneli Kivisaar, tel 5092730. 
Tööd saavad valmis hiljemalt mais 2017 ja siis ootame kõiki sõpru VEEPEOLE!