Seltsimaja käigushoidmiseks ja arendamiseks oleme esitanud projektitaotlusi ja saanud mitmeid rahastusi.

Leader meetme kaudu oleme saanud kuus rahastust:
 
1. Seltsimaja renoveerimise projekti koostamiseks 2009-  6991 €
2. Seltsi liikmete õppe-koolitusreis Tsehhi Vabariiki 2009 -  12782 €
3. Võhma Seltsimaja 100 - juubelisündmus oktoobris 2010 -  3417 €
4. Rattaretk Seltsist Seltsini 2011 – 1149 €
5. Võhma-Palmse piirkonna külade esmamainimise 725.aastapäev 2012 – 2952 €
6. Segakoori ja rahvatantsurühma 5.sünnipäeva tähistamine juunis 2013 – 1031 €
 
MTÜ Võhma Seltsimaja segakoor ja rahvatantsurühm on registreeritud järgmisele üldlaulupeole ja kandideerinud kollektiividele eraldab Rahvakultuuri Keskus iga-aastasele väikesele stipendiumile. Saadud raha – kokku neljal aastal eraldatud 1284 € - on sihotstarbeline ja sellest on  MTÜ maksnud õppevahendite (noodid jmt), transpordikulude ja juhendajate koolituste eest.
 
2009. aastal sõlmisime koostöölepingu Keskkonnaametiga Võhma küla kultuuriloolise infotahvli koostamise ja püstitamise kohta ja saime selleks toetust 767 €.

2009.aastal taotlesime ja saime Kultuurkapitalilt 383 € ja Vihula Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonilt  383 €  naisrahavatantsurühma tanude valmistamiseks.
 
2011.aastal eraldati seltsile PRIA Külade uuendamise ja arendamise meetmest 3.2 toetust Võhma seltsimaja rekonstrueerimise alustamiseks 60 000 €, ehitustööd käivad, I etapp peab olema lõpetatud juunis 2013.
 
KOP-ist oleme toetust küsinud kolmel korral ja raha saanud
1. seltsimaja juurde välikäimlate püstitamiseks 2009.aastal – 1454 €
2. Võhma-Palmse piirkonna külade arengukava uuendamiseks (koostööprojekt Tartu Ülikooliga) – 790 €
3. Seltsimajja leivaahju ehitamiseks saime 2017.aastal toetust 2000 eurot. Projekti läbiviimine lükkub ilmselt k.a. lõppu või koguni 2018.aasta algusesse.
 
Toetust oleme veel saanud lastelaulukonkursi läbiviimiseks ja muudeks väiksemateks tegevusteks.
 
Kokku on MTÜ Võhma Seltsimaja tegevus viimase viie aasta jooksul piirkonda toonud üle 95 300 euro (kroonides 1,46 miljonit).
 
Kahel kevadel on selts läbi viinud lastelauluvõistluse Lahemaa Laululind, kuhu oleme kutsunud osalema naabrid Kadrina, Haljala, Kuusalu vallast ja Loksa linnast.
Seltsi korraldatud peod ja kontserdid on alati menukad ja äratavad keskmisest suuremat tähelepanu – eredamate näidetena võib esile tuua kolhoosipeo 2009.aastal ja Võhma seltsimaja 100 juubelisündmuse 2010 oktoobris.
 

2012.aastal toimus seltsi segakoori ja tantsurühma sünnipäevapidu, kuhu kaasasime koorid Kadrina, Viru-Nigula ja Kuusalu vallast, kellega moodustasime ainult selleks õhtuks Lahemaa Ühendkoori ja keda saatis Kuusalu valla ansambel Uuri4Ever. Meie   tantsurahvale sekundeerisid Tamsalu, Kadrina ja Loksa rahvatantsijad ja meie kauaaegsed sõbrad rahvatantsuansamblist Kandali, näidati videoprogrammi seltsi taidlejate tegevusest ja toimus palju muud huvitavat.

Seltsi taidlejad on esinenud igal valla lõikuspeol, korraldanud Võhmal enne kohalikke valimisi kaks valimispidu. 2016.aasta lõpus toimus seltsimaja remontisaatmise pidu, mis oli ülimenukas.

Vastremonditud väikese saali avalikkusele tutvustamine saab ilmselt aset leidma 2017.aasta sügisel kohalike valimiste eel, kui selts võtab enda peale nii valimispeo kui viimase Vihula valla lõikuspeo korraldamise.