Seltsist

MEIL ON VÕHMA!

Organisatsiooni esmaregistreerimine oli 13.04.1999  MTÜ Võhma Külanaiste Seltsina.
Alates 30.11.2007 nimi muudetud ja ühing tegutseb MTÜ Võhma Seltsimajana.

Seltsil on viieliikmeline juhatus, organisatsiooni juhtimine toimub vabatahtlikkuse alusel. Seltsis tegutsevad segakoor (20 lauljat), naisrahvatantsurühm (14 tantsijat), näitering (6-8 liiget), tööd alustas segarahvatantsurühm (praegu liikmeid 8).
Seltsi laulukoor ja rahvatantsijad on osalenud ainsa Vihula valla esindajana 25. ja 26. Üldlaulu-ja Tantsupeol, lauljad on osalenud Öölaulupeol 2008, kaasa löönud kolmel Rakvere Punklaulupeol, Tartu Popkooripeol, Saaremaa Kihelkonna laulupeol. Naisrahvatanturühm on osa võtnud Tuhamäe tantsupeost, Eesti Naistetantsupidudest Jõgeval ja Soome-Eesti Tantsupeost Tamperes.
 
Seltsimaja käigushoidmiseks ja arendamiseks oleme esitanud projektitaotlusi ja saanud mitmeid rahastusi.

2023 novembrikuu seisuga on MTÜl Võhma Seltsimaja 40 tegevliiget.