Võhma seltsimaja üüritasude kehtestamine ja üürimise korraldamine

NB! SELTSI ASUTAJALIIKMETELE on seltsimaja kasutamine TASUTA!

Juhatus otsustas kinnitada Võhma seltsimaja üüritasud ja maja kasutamise tingimused alljärgnevalt:

Ø  Terve maja üür ööpäev/200 eur - SELTSI LIIKMELE 25 EUROT!

Ø  Terve maja üür tund/25 eur - SELTSI LIIKMELE 5 EUROT!

Ø  Seltsimaja kasutamine kaugtöö tegemiseks päev/5 eur - SELTSI LIIKMELE TASUTA!

Ø  Köögi ja nõude kasutamine eraldi kokkuleppel seltsi juhatusega ja/või vastutava isikuga

Ø  Esitlustehnika kasutamine eraldi kokkuleppel seltsi juhatusega ja/või vastutava isikuga

Ø  Kütmine eraldi kokkuleppel kütjaga


Seltsimaja väljaüürimise eeltingimus on lepingu sõlmimine ja tagatisraha määramine.

Maja üleandmine ja vastuvõtmine toimub Ühingu esindaja kohalviibimisel.


Seltsimaja broneerimine toimub ühingu juhatuse kaudu (vohma07@gmail.com) ja kõikide juhatuse liikmete 

kooskõlastusel. Seltsimaja broneerimistabeli link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dKO2iQY5cqXn9P-hv_6SmE0zzaaGWpGwXBPSfYU0F6w/edit?usp=sharing

Tabelis olevat infot saavad näha kõik, kellel link on olemas, tabeli sisu saavad muuta ainult juhatuse liikmed.