VÕHMA - PALMSE KANDIKOGU
15.detsembril 2019 toimus Võhma -Palmse kandi külade üldkoosolek, kes valis ära kandikogu. Kandikogusse kuuluvad:

Tiia Laidla ja Anneli Kivisaar Võsupere külast, Mare Niilikse Erust, Rene Treial ja Riina Kens Ilumäelt,  Annes Naan Metsanurgast, Kalju Kivi ja Küllike Heinsaar Joandult, Arno Pärna Võhmalt ja Urmas Mets Vatku külast. Kandikogu valis kandivanemaks Tiia Laidla.

Kandikogu soov on kaasata kandikogu töösse kõik kandi külavanemad. Järgmine kandikogu koosolek on planeeritud 9.veebruaril kell 11.00 Võhma seltsmiajas, kavas on hakata tegelema kandi arengu kavandamisega ja sisendi andmisega valla arengukavasse ja üldplaneeringusse.

Võhma - Palmse kandi külad, elanike arv ja külavanemate kontaktid.

Külad

Elanike arv

Külavanem

Telefon

e-mail

Aasumetsa

4

Aare Raudla

53914872

aare.raudla@mail.ee

Eru

19

 

 

 

Ilumäe

16

Villu Jahilo

3234155, 56508643

 

Joandu

22

Aare Raudla

53914872

aare.raudla@mail.ee

Korjuse

13

Kaido Kiviorg

5021105

kakiviorg@gmail.com

Metsanurga

18

Aleksei Kelli

56508059

aleksei.kelli@ut.ee

Muike

28

Marge Hering

56678948

margehering1@gmail.com

Palmse

62

Mati Piirsalu

55564401

matipiirsalu@gmail.com

Sakussaare

33

Taimo Meikar

3252628

 

Tõugu

12

 

 

 

Uusküla

14

Aare Raudla

53914872

aare.raudla@mail.ee

Vatku

12

Meelis Sillajõe

3226947, 56561222

sillajoemeelis@hot.ee

Võhma

31

Malle Komp

56562813

 

Võsupere

128

Annika Hallimäe

5238622

mann.annika@gmail.com